Giftcode Choi68 chính thức tách riêng máy chủ và mở game: MOLAISV
Ngọc Chúc Phúc
Huy Chương EXP x 100
Huy Chương EXP x 50
Quả Sức Mạnh-Cao
Quả Nhanh Nhẹn-Cao
Bài Tarot ngẫu nhiên
Huy Hiệu Chiến trường cổ Trung
Rương Ly Thánh Vàng
Rương Nón Thánh Vàng
Rương Kiếm Thánh Vàng
Rương Sách Thánh Vàng
Huy Chương Thắng Lợi
-------------------------------------------------------------------------------
Gidtcode mỗi ngày: ME1XRJY0
Ngọc Chúc Phúc
Huy Chương EXP x 50
Quả Sức Mạnh-Cao
Quả Nhanh Nhẹn-Cao
Bài Tarot ngẫu nhiên
Huy Hiệu Chiến trường cổ Trung
Huy Chương Thắng Lợi
------------------------------------------------------
Giftcode dành cho người đang ký từ ngày 3/9: NGUOICHOIMOI
Ngọc Hỗn Nguyên
Ngọc Chúc Phúc
Ngọc Tâm Linh
Ngọc Sáng Tạo
Ngọc Hộ Mệnh
Lông Vũ Locke
Lông Vũ Màu
Nước Thần May Mắn-Cao
Ấn Ký Thành Tựu-Cao
Ấn Ký Danh Vọng-Cao
Ấn Ký TinhHồn-Cao
10000 Ma Băng
10000 Tinh Hồn

Ngoài ra tham gia Group để nhận thêm code nhé: https://goo.gl/8yWJrD