Thời gian: duy nhất ngày 3/9

Áp Dụng: tất cả game tại cổng choi68

Nội dung: khi chuyến bất kỳ mệnh giá Cxu nào vào game sẽ được cộng thêm 50% giá trị

Trường hợp nếu bạn đang được X2 nữa thì sẽ được khuyến mãi là 150% khi chuyển Cxu vào game.

Lưu ý: các quà nạp thẻ là không khuyến mãi nhé, và không áp dụng cho Cxu Khóa.

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.