Thời gian: duy nhất ngày 19/11

Áp Dụng: tất cả game tại cổng choi68

Nội dung: khi chuyến bất kỳ mệnh giá Cxu nào vào game sẽ được cộng thêm 100% giá trị

Trường hợp nếu bạn đang được X2 nữa thì sẽ được khuyến mãi là 200% khi chuyển Cxu vào game.

Lưu ý: không áp dụng cho Cxu Khóa và các sự kiện từ web

Trường hợp các game tỷ lệ nạp 1 Triệu thì chỉ Khuyến Mãi giá trị thực nạp thôi nhé

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.