Hướng Dẫn Cài Đặt Và Chơi Game Thánh Kiếm

 

  Tải Adobe Flash Player Dành Cho Thánh Kiếm

  Tải Maxthon 5 Browser  Và Làm Theo Hướng Dẫn

 

Bước 1 : Maxthon 5 Browser Để Tải Trình Duyệt

Bước 2 : Mở MX5 vừa tải bấm Yes để cài đặt

 

 

Bước 3 : Mở Advanced - Bỏ Dấu Check Mục Set as default browser nếu không muốn chọn Maxthon làm trình duyệt mặc định

 

 

Bước 4 : Chọn Skip Login nếu bạn không muốn đăng ký tài khoản

 

 

Bước 5 : Sau khi cài đặt xong Trình Duyệt - Bấm Install để cập nhật Flash phù hợp cho trình duyệt

 

 

Bước 6 : Sau khi Install cập nhật Flash Thành Công - Bấm Close tắt trình duyệt và mở lại trình duyệt mới để vào game

 

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !