1. Cường Hóa

Chức Năng Cường Hóa là chức năng cơ bản của hầu hết các game nhập vai, Hiệp Khách Giang Hồ Web cũng vậy

Cường hóa từ +1~ +6, cần có Cường hóa thạch

Cường hóa từ +7 ~ + 9 cần có Cường hóa thạch, Cường hóa hỗn nguyên thạch

Cường hóa từ + 10 ~ +13 cần có Cường hóa thạch, Cường hóa hỗn nguyên thạch, Càn khôn cường hóa thạch

Lưu ý: trang bị +6, nếu cường hóa thất bại tran bị sẽ về 0

 

 

  1. Khảm Bảo Thạch

Khảm các loại Ngọc và Bảo Thạch vào trang bị

Kim Cang Thạch : dùng cho Vũ Khí

Hàn Ngọc Thạch: dùng cho Y Phục, Thủ Hộ, Giầy

Mã Não Thạch: dùng cho Vòng Tay

Hắc Diệu Thạch: dùng cho Dây Chuyền, Nhẫn, Ám Khí

Lưu Ý: trang bị nhận được mở ra ngẩu nhiên số lượng lỗ khảm ngọc, có thể dùng NB để đúc thêm lỗ cho trang bị 

 

  1. Phú Thuộc

Khi trang bị Tím rơi ra ngẫu nhiên có được số lần Phú Thuộc thuộc tính, có thể chuyển phú thuộc qua trang bị khác

Cùng cấp: trang bị phẩm chất phú thuộc càng cao thì thuộc tính tăng thêm càng cao

Cùng loại: trang bị đẳng cấp phú thuộc càng cao thì thuộc tính tăng lên càng cao

Vũ Khí: bỏ qua sát thương ( thuộc tính Hỏa)

Y Phục: giảm công kích ( thuộc tính Hỏa)

Thủ Hộ: gia tăng công kích ( thuộc tính Mộc)

Ám Khí: gia tăng công kích ( thuộc tính Mộc)

Giầy: gia tăng phòng ngự ( thuộc tính Thủy)

Dây Chuyền: tăng sát thương (thuộc tính Phong)

Nhẫn: gia tăng công kích võ công ( thuộc tính Ngoại Công)

Vòng Tai: gia tăng võ công phòng ngự ( thuộc tính Nội Công)

 

  1. Hồn Ngọc

Chức năng dùng để hợp thành Hồn Ngọc

Thông qua tiêu diệt Boss để nhận được Mảnh Hồn Ngọc

Hợp thành Hồn Ngọc Cấp 2, cần có Hồn Ngọc Cấp 1 làm nguyên liệu

 

  1. Hợp Thành

Nơi hợp các mảnh ghép, đá, các loại trang bị thú cưới, các mảnh bảo giáp...
 

  1. Đề Chân

1 : Trang bị cam có thể tiến hành đề chân , đề chân xong sẽ tăng thêm cho nhân vật thuộc tính
2 : Đề chân sẽ giữ lại thuộc tính rèn vốn có
3 : Đề chân có tỷ lệ thu được cực phẩm đề chân trang bị
4 : Cực phẩm đề chân trang bị có thể khảm Nhiệt Huyết Thạch
 

 

  1. Thức Tỉnh

1 : Dành cho người chơi cấp 60 trở lên đề chân trang bị mới có thể tiến hành thức tỉnh
2 : Thức tỉnh tiêu hao Thức Tỉnh Thạch , sau khi thức tỉnh tăng lên lực công kích
3 : Thức tỉnh giữ lại thuộc tính rèn của trang bị 

 

  1. Chuyển Đổi Cường Hóa/ Phú Thuộc

1 : Cường hóa +7 trở lên vị trí giống nhau trang bị mới có thể tiến hành Cường Hóa Chuyển Di
2 : Trang bị đã chuyên di ko thể cường hóa nữa
  * Phú Thuộc Chuyển Di :
1 : Phú thược chuyển di chuyển qua lại thuộc tính Phú Thuộc trên trang bị
2 : Trang bị phải có ít nhất một thuộc tính mới có thể tiến hành chuyển di
3 : Tiêu hao tùy thuộc vào số lần Phú Thuộc lớn nhất trên trang bị

 

  1. Tách Trang Bị

1 : Thức tỉnh trang bị có thể phá giải thành đề chân trang bị , phá giải trả về toàn bộ tinh thạch thức tỉnh
2 : Đề chân trang bị phá giải thành trang bị cam , phá giải trả về nguyên liệu
3 : Phá giải giữ lại trang bị cường hóa , khảm nạm , phú thuộc , thuộc tính
4 : Sáu khi trang bị thức tỉnh phá giải ko giữ lại nhiệt huyết thạch lỗ
5 : Tọa kỵ trang bị phá giải xong sẽ ngẫu nhiên trả về 1 - 3 mảnh tọa kỵ cùng cấp bật

 

  1. Ám Khí

1 : Tỉ lệ võ công chí mạng : có tỉ lệ tạo thành 150% sát thương võ công
2 : Tăng thêm sát thương chí mạng : Chí mạng sẽ tăng thêm sát thương
3 : Mảnh ám khí có thể mua bằng Nguyên Bảo