Hệ Thống Phó Bản

 

 

Hệ thống phó bản giới hạn mỗi ngày cho hiệp khách có thể tìm kiếm những đạo cụ mong muốn, mỗi khi tham gia phó bản sẽ hao hốn phó bản lệnh

Ngoài ra, chuỗi phó bản đặc sắc giúp các hiệp khách tìm được những trang bị, nguyên liệu ghép trang bị, tất cả những gì hiệp khách cần sẽ có được ở các phó bản này cùng với hệ thống Boss


 

 

 

Chúc hiệp khách chơi game vui vẻ !