Hoạt Động Mỗi Ngày

 

 

Theo từng khung giờ mỗi ngày sẽ diễn ra các hoạt động đặc biệt cho các hiệp khách trãi nghiệm.

Tham gia các hoạt động mỗi ngày đầy đủ sẽ giúp các hiệp khách nhận được nhiều EXP, trang bị, đạo cụ….

Ngoài ra hoạt động đặc sắc hiệp khách không thể bỏ qua:

 

 

Chúc hiệp khách chơi game vui vẻ !