Thời Gian: 7 ngày tính từ khi ra mắt máy chủ

Nôi dung: Top 10 người chơi có Lực Chiến Tướng cao nhất trong BXH ingame sẽ nhận được quà hấp dẫn

Phần Thưởng Top

Top 1

Top 2

Top 3

Top 4 - 10

 

Lưu ý: quà TOP sau khi phát sẽ nằm trong rương website của game nhé

Chúc các ban chơi game vui vẻ