Mu Mobile chính thức ra mắt máy chủ S5 11:00 ngày 31/08, để có thể giúp mọi người có động lực trong cuộc đua dành Top , BQT Choi68 mở sự kiện đua TOP Lực Chiến , Top Cấp Độ, Top Tháp Quỷ để mọi người nhận quà nhé

Thời gian : từ ngày 01/08 đến hết ngày 02/09/2017 

Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý anh hùng đạt được top sẽ nhận được quà tương ứng

► Top Lực Chiến

 Top 1: 30.000.000 KC + CÁNH PHƯỢNG HOÀNG
 Top 2: 24.000.000 KC + CÁNH PHƯỢNG HOÀNG
 Top 3: 18.000.000 KC + CÁNH PHƯỢNG HOÀNG
 Top 4-10: 9.000.000 KC

►Top Cấp Độ

 Top 1: 30.000.000 KC + CÁNH PHƯỢNG HOÀNG
 Top 2: 24.000.000 KC + CÁNH PHƯỢNG HOÀNG
 Top 3: 18.000.000 KC + CÁNH PHƯỢNG HOÀNG
 Top 4-10: 9.000.000 KC

►Top Tháp Quỷ

 Top 1: 15.000.000 KC
 Top 2: 9.000.000 KC
 Top 3: 6.000.000 KC
 Top 4-10: 3.000.00 KC