1. Cách Đăng Nhập

- Truy cập vào trang chủ của game Tru Tiên 4D -> chọn  và bấm  để có thể đăng nhập tài khoản của bạn vào game Tru Triên

- Trường hợp đã có tài khoản web trang Choi68.com, thì chỉ cần kích hoạt thì có thể vào game và login nạp thẻ bình thường

- Trường hợp đã vào game và tạo tài khoản ingame, thì hãy ra trang Choi68.com và tạo cho mình một tài khoản web giống y tài khoản game, sao đó tiến hành kích hoạt như trên là có thể nạp thẻ nhé

 

2. Cách Nạp Thẻ

- Truy cập vào Web Choi68 -> Trang Nạp Thẻ để chuyển tiền vào game,

- Thẻ Cxu thì vào rương website để chuyển vào game

 

Chúc các bạn chơi game Vui vẻ.