Cập Nhật Phiên Bản Ngũ Hoàng Đại Chiến Wano 2

 Cập Nhật Giao Diện Mới

 Cập Nhật Tính Năng Ghép Pet Và Tướng Mới Hoàn Toàn Miễn Phí

  Ghép Dực Long Ancalagon

- Thu Thập Mảnh Ghép Từ Hoạt Động Cây Ác Ma

                                              

   Cần 700 Mảnh Ghép Dực Long Ancalagon mới có thể hợp thành Dực Long Ancalagon

   Ghép Cerberus Ngục Tối 

- Thu Thập Mảnh Ghép Từ Hoạt Động Chiến Trường Hải Tặc - Closseum - Chiến Đấu Đến Cùng

                                               

 Cần 500 Mảnh Ghép Cerberus Ngục Tối mới có thể hợp thành Cerberus Ngục Tối

  Ghép  Ngọc Kỳ Lân 

- Thu Thập Mảnh Ghép Từ Hoạt Động Vượt Ải Đại Chiến

                                              

  Cần 500 Mảnh Ghép Ngọc Kỳ Lân mới có thể hợp thành Ngọc Kỳ Lân

  Ghép  Tướng Caesar 

- Thu Thập Mảnh Ghép Từ Hoạt Động Chiến Trường Hải Tặc - Closseum - Chiến Đấu Đến Cùng

                                            

 Cần 500 Mảnh Tướng Caesar mới có thể hợp thành Tướng Caesar

  Ghép  Tướng Râu Trắng 

- Thu Thập Mảnh Ghép Từ Hoạt Động Chiến Trường Hải Tặc - Closseum - Chiến Đấu Đến Cùng

                                        

 Cần 500 Mảnh Tướng Râu Trắng mới có thể hợp thành Tướng Râu Trắng

 Cập Nhật Tính Năng Đổi Mảnh Ghép Pet , Thú Cưỡi , Tướng Tại Các Hoạt Động

  Hoạt Động Chiến Trường Hải Tặc

Vật Phẩm có thể đổi

 • Mảnh Ghép Cerberus Ngục Tối
 • Mảnh Tướng Caesar
 • Mảnh Tướng Râu Trắng
 • Lệnh triệu tập Doflamingo + Con Dấu Chính Phủ Thế Giới để đổi tướng Doflamino
 • Địa Hạt Haki

 

  Hoạt Động Closseum

Vật Phẩm có thể đổi

 • Mảnh Ghép Cerberus Ngục Tối
 • Mảnh Tướng Caesar
 • Mảnh Tướng Râu Trắng
 • Tinh Linh Quả Quả

  Hoạt Động Chiến Đấu Đến Cùng

Vật Phẩm có thể đổi

 • Mảnh Ghép Cerberus Ngục Tối
 • Mảnh Tướng Caesar
 • Mảnh Tướng Râu Trắng
 • Sắc Màu Shura
 • Sắc Màu Quan Sát
 • Sắc Màu Bá Vương
 • Sắc Màu Vũ Trang
 • Địa Hạt Haki

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !