Bảo Trì Máy Chủ Siêu Hải Tặc

Thời Gian : Từ 06:00 ngày 18/09/2018 - 09:00 ngày 18/09/2018

Nội Dung  :

- Nâng cấp toàn bộ máy chủ khắc phục tình trạng giật lag khi chơi game

- Khắc phục tình trạng mất vậy phẩm , nhận thêm vật phẩm 

Lưu Ý :

- Vui lòng đăng xuất trước thời gian bảo trì và không đăng nhập trong thời gian bảo trì để tránh các lỗi không mong muốn

- Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ không được xữ lý khi xảy ra lỗi

Chúc Các Thuyền Trưởng Chơi Game Vui Vẻ !