Bảo Trì Máy Chủ Siêu Hải Tặc

Thời Gian : Từ 06:00 - 10:00 ngày 20/05/2018

Nội Dung  : Bảo Trì Nâng Cấp Hệ Thống Đột Xuất

Lưu Ý :

- Vui lòng đăng xuất trước thời gian bảo trì và không đăng nhập trong thời gian bảo trì để tránh các lỗi không mong muốn

- Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ không được xữ lý khi xảy ra lỗi

Chúc Các Thuyền Trưởng Chơi Game Vui Vẻ !