Bảo Trì Nâng Cấp Máy Chủ


 Thời Gian : 14:00 - 15:00 Ngày 14.10.2019 
 Nội Dung Bảo Trì : Liên Thông Máy Chủ S1-S16
Trang chủ: http://hk.choi68.com/
--------------------------------------
 Một Số Lưu Ý :
✔️ Vui Lòng Đăng Xuất Trước Bảo Trì 15p Để Tránh Các Trường Hợp Lỗi Phát Sinh , Những Trường Hợp Cố Tình Vi Phạm Sẽ Không Được Xử Lý Khi Lỗi Hoặc Mất Vật Phẩm
✔️ Tham Gia Group Hoa Sơn Tửu Lầu: https://ungho.live/go/hoasontuuquan Để Giao Lưu Chia Sẽ Kinh Nghiệm Chơi Game