Thời gian: vĩnh viễn

Áp dụng: tất cả các máy chủ

Nội dung:

  • Chỉ cần Chuyển Cxu đúng theo mốc qui định của sự kiện là nhận ngay quà hấp dẫn.

  • Gói quà sẽ chuyển ngay vào Rương Website, vào Rương website để chuyển vào game nhé

  • Các gói quà là tích lũy Chuyển Cxu đủ nhận được quà và không giới nhân số lần nhận.

Thông tin các gói quà:

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.