Thời gian: từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần

Nội dung: trong thời gian diển ra sự kiện, Top 10 người chơi nạp cao nhất của game Bát Trận sẽ nhân ngay các gói quà gí trị từ sự kiện.

Lưu ý: phẩn thưởng sẽ phụ thuộc vào mốc nạp để nhận, ví dụ top 10 người chơi nạp, nhưng chỉ nạp dưới 2.000.000 thì chỉ nhận được gói quà Top 1.000.000

Phần thưởng: 

Top Nạp Trên 3M

Top Nạp Trên 2M

Top Nạp Trên 1m

 

Quà sẽ được phát vào Rương Website của trang chủ nhé.

Lưu ý: BXH sẽ lấy vào cuối ngày chủ nhật hàng tuần, sau đó kết quả sẽ đăng và phát thưởng vào ngày hôm sau