Thời Gian : Từ Ngày 09/10/2019 đến hết ngày 15/10/2019

Nội Dung  : Trong thời gian diễn ra sự kiện chỉ cần tích lũy chuyển Cxu vào game đạt các mốc yêu cầu sẽ nhận được phần quà cực kỳ hấp dẫn

Lưu Ý :

Chỉ được chọn 1 trong 2 phần quà mỗi mốc tích lũy

 Chỉ áp dụng khi chuyển Cxu vào game , không tính khuyến mãi và Thẻ Cxu

 

Chúc Các Tiên Hữu Tu Thành Chính Quả !