Thời gian: 10 ngày từ khi mở server

Nội dung: Nạp tích lũy trong suốt 10 ngày mở server, đạt mốc nhận quà giá trị hấp dẫn

 

 

 

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !