Thời Gian:  Vĩnh Viễn

Nội Dung: Khi user chuyển đủ 20k Cxu vào game mỗi ngày sẽ nhận được một gói quà tương ứng của ngày đó, khi chuyển Cxu liên tục 7 ngày sẽ nhận được gói quà ngày thứ 7 cực kỳ giá trị.

Lưu ý: nếu bạn gián đoạn chuyển Cxu 1 ngày thì sự kiện sẽ được tính lại từ đầu, qua ngày hôm sau chuyển Cxu tiếp thì sẽ nhận quà của ngày 1, sự kiện 7 ngày là liên lục nhé.

Quà sẽ được chuyển vào Rương Website, sau đó vào rương chuyển vào game nhé.

Phần Thưởng