Để phục vụ tốt cho các bạn trong quá trình đua top, BQT tổ chức chương trình khuyến mãi 100% giá trị Xcu chuyển vào game

Thời gian : từ 0h00 ngày 26/05/2018 đến hết 23h59 ngày 26/05/2018

Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện tất cả các giá trị Cxu khi chuyển vào game sẽ được x2, khuyến mãi không ap dụng cho các sự kiện tích lũy

Mong rằng với sự kiện trên các bạn chuẩn bị tốt cho chặn đường tranh đoạt top của mình !