Bẩm chúa công !

Bước vào thới giới 3Q Truyền Kỳ, khi chúa công nạp ở server đến thời gian nhất định sẽ hoàn trả lại 100% số vàng chúa công đã nạp

Thời gian: 7 ngày khi mở server

Nội dung: khi mở server, người chơi nạp đạt mốc nhận được 100% vàng trả về

Phần thưởng:

 

 

Chúc chúa công bách chiến bách thắng!