Thời Gian : Vĩnh Viễn

Nội Dung : Có thể mua vật phẩm hiếm tại Webshop bằng Cxu Khóa 

Phần Thưởng

 Mua Ngay Quà Tặng

 

Chúc Các Tiên Hữu Chơi Game Vui Vẻ !