Thời Gian:  Vĩnh Viễn

Nội Dung: Khi user chuyển đủ 20k Cxu vào game mỗi ngày sẽ nhận được một gói quà tương ứng của ngày đó, khi chuyển Cxu liên tục 7 ngày sẽ nhận được gói quà ngày thứ 7 cực kỳ giá trị.

Lưu ý: nếu bạn gián đoạn chuyển Cxu 1 ngày thì sự kiện sẽ được tính lại từ đầu, qua ngày hôm sau chuyển Cxu tiếp thì sẽ nhận quà của ngày 1, sự kiện 7 ngày là liên lục nhé.

Quà sẽ được chuyển vào Rương Website, chuyển vào vào game, sau đó vào Tàng Bảo Các để nhận quà nhé.

Phần Thưởng 

 

Chúc các bạn chơi game Vui Vẻ.