1. Nhận Code Vip Khai Mở Máy Chủ Mới

 Click Tham Gia Sự Kiện

 

 2. Code Tân Thủ Mỗi Ngày

 Click Xem Chi Tiết Sự Kiện

 

 

3. Nhiệm Vụ Nhận Cxu Khóa

 Click Xem Chi Tiết Sự Kiện

 

 

 4. Quà Đăng Nhập Mỗi Ngày

 Click Xem Chi Tiết Sự Kiện

 

 

 5. Mua Thẻ Cxu Bằng Cxu Khóa

 Click Xem Chi Tiết Sự Kiện 

 

 

 6. Quà Hot Hàng Tuần

 Click Xem Chi Tiết Sự Kiện

 

 

 7. Khuyến Mãi 100% Nạp Thẻ 

 Click Xem Chi Tiết Sự Kiện

 

 

 8. Nạp Thẻ Mỗi Ngày

 Click Xem Chi Tiết Sự Kiện

 

 

 9. Tích Lũy Nạp Nhận Quà Khủng

 Click Xem Chi Tiết Sự Kiện

 

 

 10. Vòng Quay May Mắn

 Click Xem Chi Tiết Sự Kiện

 

 

 11. Sự Kiện Đua Top Server Mới

 Click Xem Chi Tiết Sự Kiện

 

 

Chúc các Thiếu Hiệp Hành Tẩu Giang Hồ Vui Vẻ !​