Thời Gian : 03 Ngày đầu tiên ra mắt máy chủ mới

Nội Dung : Tham gia sự kiện tại Fanpage mới có thể nhận Code

Code có thể dùng cho tất cả các server và 2 lần nhận code cách nhau 08 ngày

Phần Thưởng :

 Nhận Code Tại Đây

 

Chúc Các Tiên Hữu Chơi Game Vui Vẻ !