1. Khoe Ảnh Game Nhận Quà Xịn Lần 1

Thời gian: Từ ngày 24/04 đến hết ngày 25/04

Nội dung:Trong thời gian diễn ra sự kiện chỉ cần bạn đạt Lực Chiến Nhân Vật > 30K , sau đó chụp hình và đăng lên Webgame Nhập Vai - PK Private Free sẽ nhận ngay quà hấp dẫn

Cách đăng bài nhận quà: Tham gia vào Webgame Nhập Vai - PK Private Free đăng post với với nội dung: Mã Tài Khoản + Máy Chủ + Ảnh Game, admin game sẽ phản hồi tại post cho bạn và phát quà trong vòng 3 ngày

Phần thưởng: Phần thưởng là 30K Cxu khóa cho tất cả các Thiếu Hiệp làm đúng theo yêu cầu của sự kiện

 

 

 2. Khoe Ảnh Game Nhận Quà Xịn 2

Thời gian: Từ ngày 29/04 đến hết ngày 30/04

Nội dung:Trong thời gian diễn ra sự kiện chỉ cần bạn đạt Lực Chiến Nhân Vật > 50K , sau đó chụp hình và đăng lên Webgame Nhập Vai - PK Private Free sẽ nhận ngay quà hấp dẫn

Cách đăng bài nhận quà: Tham gia vào Webgame Nhập Vai - PK Private Free đăng post với với nội dung: Mã Tài Khoản + Máy Chủ + Ảnh Game, admin game sẽ phản hồi tại post cho bạn và phát quà trong vòng 3 ngày

Phần thưởng: Phần thưởng là 30K Cxu khóa cho tất cả các Thiếu Hiệp làm đúng theo yêu cầu của sự kiện