Thời gian: từ ngày 08/09 đến hết ngày 12/09/2017

Nội Dung: sau 5 ngày tính từ khi khai mở sever mới sẽ tổng kết lực chiến của sever mới. Phần thưởng Top Lực Chiến và Cấp sẽ đc phát cho Top 10 nhân vật cao nhất

Phần Thưởng Đua Top LC:

 

Top 1 LC : 1 VK cấp 10 + 15, 30.000.000 Ma băng, 5.000.000 Tinh Hồn

Top 2 LC : 1 VK cấp 9 + 18, 20.000.000 Ma băng, 5.000.000 Tinh Hồn

Top 3 LC : 1 VK cấp 9 + 16, 10.000.000 Ma băng, 5.000.000 Tinh Hồn

Top 4 - 10 LC : 1 VK cấp 9 , 5.000.000 Ma băng, 5.00.000 Tinh Hồn

 

Phần Thưởng Đua Top Cấp:

Top 1 Lv : 10 Cánh Phượng Hoàng, 30.000.000 Ma băng, 5.000.000 Tinh Hồn

Top 2 Lv : 7 Cánh Phượng Hoàng, 20.000.000 Ma băng, 5.000.000 Tinh Hồn

Top 3 Lv : 5 Cánh Phượng Hoàng, 10.000.000 Ma băng, 5.000.000 Tinh Hồn Top

4 - 10 Lv : Cánh Phượng Hoàng , 5.000.000 Ma băng, 5.00.000 Tinh Hồn

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !