Thời Gian : Vĩnh Viễn

Nội Dung : Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Mỗi Ngày Nhận Code Tân Thủ Sẽ Nhận Được Phần Quà Giá Trị

CodeTân Thủ kích hoạt mỗi ngày : TTBCST_W51A8A6V2DW1LFG4Z17GJ79739GQ32OL

Chúc các Thiếu Hiệp chơi game vui vẻ !