Chuyển Cxu Nhận Quà Mỗi Ngày

Thời gian: Vĩnh viễn

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày chỉ cần bạn  chuyển Cxu đạt mốc quy định sẽ nhận ngay quà tương ứng, mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần

Gói quà sẽ chuyển ngay vào Rương Website, vào Rương website để chuyển vào game nhé.

Phần thưởng: