Thời gian: vĩnh viễn

Áp dụng: tất cả các máy chủ

Nội dung:

  • Chỉ cần các bạn nạp đúng theo mốc qui định của sự kiện là nhận ngay quà

  • Chỉ áp dụng cho người chơi chuyển Cxu vào game

  • Gói quà sẽ chuyển ngay vào Rương Website, hãy vào Rương website để chuyển vào game nhé

  • Gói quà 10k, 20k, 50k, 100k, 300k, 500k là nhận mỗi ngày và nhận duy nhất 1 lần trong ngày, tích nạp đủ trong ngày là nhận được quà.

  • Đặc biệt: gói quà chuyển 1.000.000 và 2.000.000 là tích lũy, khi nào bạn nạp đủ sẽ nhận được nhận, và không giới hân số lần nhận.

 

Thông tin các gói quà:

 

Quà chuyển 20k Cxu

Quà chuyển 100k Cxu

Quà chuyển 200k Cxu

Quà chuyển 500k Cxu

Quà chuyển 1000k Cxu

Quà chuyển 2000k Cxu

 

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.