Chuyển Cxu Nhận Quà Mỗi Ngày

Thời gian: Vĩnh viễn

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày chỉ cần bạn  chuyển Cxu đạt mốc quy định sẽ nhận ngay quà tương ứng, mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần

Phần thưởng: