Sự Kiện Đua Top Dành Cho Các Thành Chủ

 

 Đua Top Lực Chiến 

Thời gian : 7 ngày tính từ khi mở máy chủ

Nội dung : Sau khi kết thúc thời gian diễn ra sự kiện, Top 10 thành chủ có Lực Chiến cao nhất sẽ nhận được phần quà tương ứng

 Đua Top Cấp Thành Chính 

Thời gian : 10 ngày tính từ khi mở máy chủ

Nội dung : Sau khi kết thúc thời gian diễn ra sự kiện, Top 10 thành chủ cấp cao nhất sẽ nhận được phần quà tương ứng

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !