Để sử dụng dễ dàng Webshop tại Choi68, các bạn vui lòng đọc qua hướng dẫn sau

Tại trang chủ game hãy chọn menu Cửa Hàng để vào Webshop

 

Để vật phẩm không quá nhiều, các bạn hãy chọn đúng game mình đang chơi để mua

Trường hợp vật phẩm này bạn không hiểu là gì, hãy chọn nút Chi Tiết để xem mô tả Vật phẩm

Sau khi chọn đúng game bạn muốn mua thì giao diện sẽ hiện  tất cả vật phẩm hết bên ngoài, bạn hãy tìm đúng vật phẩm mình cần và bấm Mua Ngay nhé

 

 

Sau khi bấm mua ngay nếu thông báo hiện thành công thì Vật Phẩm đó đã vào Rương Website, bạn chuyển qua menu Rương Website để chuyển vật phẩm vào game

Trường hợp thống báo bạn đã đạt giới hạn mua, nghĩa là vật phẩm này tối đa bạn chỉ giới hạn số lượng đó trong ngày.

 

Giao Diện Rương Website

Tất cả vật phẩm sau khi bạn mua ở Webshop đều chuyển vào Rương Website hết

Giờ bạn hãy chọn nút màu xanh như hình bên dưới và thao tác chuyển vật phẩm vào game, sau đó bạn vào Thư Ingame để lấy vật phẩm vào túi nhé

Lưu ý: mặc định chỉ chuyển được mỗi lần 1 vật phẩm vào game, ngoài ra khi chuyển vào game phải chọn đúng server, trường hợp chuyển nhầm BQT sẽ không chịu trách nhiệm nhé.

 

Mọi thác mắc vui lòng inbox fanpage để được hỗ trợ