Nếu bạn gặp phải vấn đề xác minh độ tin cậy của ứng dụng MU Việt Nam MOBILE.

 

Sau đây là các bước hướng dẫn để có thể dễ dàng xác nhận các thông tin này.

Bước 1. vào mục Cài Đặt > Cài Đặt Chung

 

 

Bước 2. Vào phần "Quản Lý Thiết Bị" hoặc "Cấu Hình"

 

 

 

Nhiều máy Cần xác thực qua Cấu Hình.

 

 

Bước 3. Chọn GNT Inc

 

Xác thực Tin Cậy.

Bước 4. Chọn Tin Cậy " GNT Inc " > Tin Cậy