1. Khuyến mãi chuyển Cxu vào game khi đạt Cấp VIP

- VIP 1: Nạp đủ 1.000.000 sẽ được khuyến mãi thêm 10% khi chuyển Cxu vào game cho lần tiếp theo

- VIP 2: Nạp đủ 5.000.000 sẽ được khuyến mãi thêm 30% khi chuyển Cxu vào game cho lần tiếp theo

- VIP 3: Nạp đủ 10.000.000 sẽ được khuyến mãi thêm 40% khi chuyển Cxu vào game cho lần tiếp theo

- VIP 4: Nạp đủ 20.000.000 sẽ được khuyến mãi thêm 50% khi chuyển Cxu vào game cho lần tiếp theo

- VIP 5: Nạp đủ 30.000.000 sẽ được khuyến mãi thêm 60% khi chuyển Cxu vào game cho lần tiếp theo

- VIP 6: Nạp đủ 40.000.000 sẽ được khuyến mãi thêm 70% khi chuyển Cxu vào game cho lần tiếp theo

- VIP 7: Nạp đủ 50.000.000 sẽ được khuyến mãi thêm 100% khi chuyển Cxu vào game cho lần tiếp theo

 

2. Tặng Giftcode Khuyến Mãi Hàng Tuần

- Vip 1 2 3 nhận Giftcode 5 lượt quay: HTVIP3_CU03518C9AUNVS7219UO030QFGPSJ433

- Vip 4 5 nhận Giftcode 10 lượt quay: HTVIP4_4C7PVEW0DU5326Q97NG6D980T5L09YQL

- Vip 6 7 nhận Giftcode 20 lượt quay: HTVIP5_4C7PVEW0D3236U5326Q97NGAUNVS7219

Lưu ý: chỉ cần nhập Giftcode tại trang chủ là được lượt quay, hết chủ nhật hàng tuần Giftcode sẽ lại được reset và kích hoạt được tiếp nhé

 

3. Tham Gia Vòng Quay May Mắn

- VIP 1 nhận 1 lượt mỗi ngày: VQVIP1_P560WNJ115Y1Q1LCM935A05RJ8ZHG4R2

- VIP 2 nhận 2 lượt mỗi ngày: VQVIP2_2M17K4UUUX72YB7KPN8O2RD63046BO04

- VIP 3 nhận 3 lượt mỗi ngày: VQVIP3_WUVX75118Y4168G5J2OIIP84W0Y01IXW

- VIP 4 nhận 4 lượt mỗi ngày: VQVIP4_XG895K9L341VH3RBR210ZQK2N04FT7L1

- VIP 5 nhận 5 lượt mỗi ngày: VQVIP5_H03X14M9A1D1W644PGH7GNN747AEX65M

- VIP 6 nhận 6 lượt mỗi ngày: VQVIP6_57P03C28M59UG9490FG57R7THT1MZAEN

- VIP 7 nhận 7 lượt mỗi ngày: VQVIP7_VLLWJWFH6H64X2Y373D56814QS244DJ7

Lưu ý: chỉ cần nhập Giftcode tại trang chủ là được lượt quay, giftcode sẽ reset và kích hoạt được tiếp vào mỗi ngày nhé

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Fanpage Choi68.