Để có lượt quay tham gia Vòng Quay May Mắn chỉ làm theo các bước đây là có nhé

  • Trở Thành Vip Choi68, tương ứng với cấp VIP bao nhiều sẽ tặng lượt quay bấy nhiều mỗi ngày
  • Làm Nhiệm Vụ mỗi ngày sẽ nhận ít nhất 8 lượt quay
  • Chuyển 10k Cxu vào game sẽ nhận được 1 lượt quay, tối đa nhận được 10 lượt trong ngày

Lượt quay sẽ reset mỗi ngày, và sẽ không giải quyết các trường hợp mất lượt quay

Link Tham Gia Vòng Quay