Cách Khác Phục Lỗi Font Chữ

 

 

✪ Nếu gặp phải lỗi fint chữ hãy làm theo bước sau:

✪ Chạy file: HoanhTao.exe các hạ sẽ thấy 1 file Fix-Loi-Font-Chu.ttf xuất hiện.

✪ Chạy file Fix-Loi-Font-Chu.ttf  -> chọn Install

 

✪ Tiếp theo chọn Yes

 

✪ Như vậy bạn sẽ không bao giờ bị lỗi font chữ nữa.

 

Chúc Các Võ Lâm Cao Thủ Hành Tẩu Giang Hồ Sảng Khoái !!!!