Để có lượt quay tham gia Vòng Quay May Mắn chỉ làm theo các bước đây là có nhé

  • Trở Thành Vip Choi68, tương ứng với cấp VIP bao nhiều sẽ tặng lượt quay bấy nhiều mỗi ngày
  • Làm Nhiệm Vụ mỗi ngày sẽ nhận ít nhất 8 lượt quay
  • Chuyển 100k Cxu khóa vào game sẽ nhận được 1 lượt quay và duy nhất 1 lần trong ngày
  • Chuyển 10k Cxu vào game sẽ nhận được 1 lượt quay, tối đa nhận được 10 lượt trong ngày
  • Mua lượt quay tại Webshop bằng Cxu Khóa

Nếu may mắn ít nhất bạn sẽ kiếm được ít nhất 100k Cxu khóa và các vật phẩm ingame, web giá trị khác nhé.