Để có lượt quay tham gia Vòng Quay May Mắn chỉ làm theo các bước đây là có nhé

  • Trở Thành Vip Choi68, tương ứng với cấp VIP bao nhiều sẽ tặng lượt quay bấy nhiều mỗi ngày
  • Làm Nhiệm Vụ mỗi ngày sẽ nhận ít nhất 8 lượt quay
  • Chuyển 20k Cxu khóa vào game sẽ nhận được 1 lượt quay và duy nhất 1 lần trong ngày
  • Chuyển 10k Cxu vào game sẽ nhận được 1 lượt quay, tối đa nhận được 10 lượt trong ngày

Lượt quay sẽ reset mỗi ngày, và sẽ không giải quyết các trường hợp mất lượt quay

Link các Vòng Quay May Mắn

Link Vòng Quay Choi68

Link Vòng Quay Ngọa Long

Link Vòng Quay Cổ Kiếm

Link Vòng Quay Naruto

Link Vòng Quay Phong Vân

Link Vòng Quay Ám Hắc

Link Vòng Quay Thần Vực

Link Vòng Quay Mị Lực

Link Vòng Quay Thiết Kỵ

Link Vòng Quay Liên Minh Web

Link Vòng Quay Bát Trận

Link Vòng Quay Võ Đạo

Link Vòng Quay Thiên Phạt

Link Vòng Quay Loong Online