Thể lệ

Thời gian diễn ra: Từ ngày 08/02/2018 đến ngày 25/02/2018.
- Mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ Share Link FB tại trang Nhiệm Vụ sẽ nhận ngay 2 "Gói Quà Ngẫu Nhiên".
- Gói Quà Ngẫu Nhiên mở ra sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 4 chữ "Chúc", "Mừng", "Năm", "Mới".
- Chuyển 10k CXu vào bất kỳ máy chủ của game nào sẽ nhận ngay 1 "Gói Quà Ngẫu Nhiên". Tối đa nhận được 10 gói quà trong 1 ngày.
- Kích hoạt giftcode Lì Xì mỗi ngày "LIXICHOI68_35SV119AQY990N8IAN7NCAX4Z220Y1G1" nhận ngay 2 "Gói Quà Ngẫu Nhiên".
- Bạn cũng có thể mua "Gói Quà Ngẫu Nhiên" với giá 2000 CXu tại Webshop, tối đa mua được 5 gói trong 1 ngày.
- Ghép 4 chữ "Chúc", "Mừng", "Năm", "Mới" lại với nhau sẽ nhận được 1 "Bao Lì Xì Chơi68".
- Phần thưởng khi mở "Bao Lì Xì Chơi68" là 1 thẻ 20.000 Cxu.
- Đặc biệt, khi ghép thành công "Bao Lì Xì Chơi68" thứ 60 trong thời gian diễn ra sự kiện bạn sẽ nhận ngay "Thẻ CXu 1 Triệu".
0 Chúc
0 Mừng
0 Năm
0 Mới

=

0 Chúc Mừng Năm Mới

Bảng xếp hạng

Tài khoản Số bao lì xì
zhaonam17 64
liontop004 53
Munlight0109 41
gini7247 34
GiaCatLiang 31
tranvutronghai 25
quocsang118 25
nidavas2468 25
saptetroi 24
vutuan3 24