Rồng Online

Rồng Online

Thể loại: Webgame

Rồng Online

Webgame đối kháng cốt truyện Châu Âu cực hay

  

Game hoàn toàn là tiếng china, sẽ update viết hóa trong thời gian tới, nên khuyến khích không chuyển tiền vào game nhé, trường hợp lỡ chuyển Cxu vào game sẽ hoàn trả lại, không giải quyết hoàn trả Cxu khóa.

Cách nhận 680.000 KNB Free mỗi ngày khi vào game: http://choi68.com/nhiem-vu/70.html

Tỷ lệ chuyển Cxu: 10.000 Cxu  = 10.000 KNB

Tỷ lệ chuyển Cxu khóa: 10.000 Cxu  = 5.000 KNB

X2 cho 3 đầu tiên chuyển Cxu vào máy chủ mới.

Máy chủ Thời gian mở
Rồng Online Test HOT 11:00:00 ngày 15/01/2018 Chơi ngay