Rồng Online

Rồng Online

Thể loại: Webgame

Rồng Online

Webgame đối kháng cốt truyện Châu Âu cực hay

  

Game hoàn toàn là tiếng china, sẽ update viết hóa trong thời gian tới, nên khuyến khích không chuyển tiền vào game nhé, trường hợp lỡ chuyển Cxu vào game sẽ hoàn trả lại, không giải quyết hoàn trả Cxu khóa.

Giftcode Free KNB Kích Hoạt Mỗi Ngày: FreeRongOL_F1DB39M5DTVZ3Q6OC831F2Q8011G9U9J

Tỷ lệ chuyển Cxu: 10.000 Cxu  = 10.000 KNB, X2 cho 3 đầu tiên chuyển Cxu vào máy chủ mới.

Máy chủ Thời gian mở
Rồng Online Test HOT 11:00:00 ngày 15/01/2018 Chơi ngay