Phong Ấn Chi Ca

Phong Ấn Chi Ca

Thể loại: Webgame

Phong Ấn Chi Ca

Webgame Chiến Thuật Châu Âu 2018

Game hoàn toàn là tiếng china, sẽ update viết hóa trong thời gian tới, nên khuyến khích không chuyển tiền vào game nhé, trường hợp lỡ chuyển Cxu vào game sẽ hoàn trả lại, không giải quyết hoàn trả Cxu khóa.

Giftcode Free KNB Kích Hoạt Mỗi Ngày: FreePhongAn_KAE194IE1EVJ0N9NB88318I7124Z3APX

Tỷ lệ chuyển Cxu: 10.000 Cxu  = 10.000 KNB, X2 cho 3 đầu tiên chuyển Cxu vào máy chủ mới.

Máy chủ Thời gian mở
Phong Ấn Test HOT 11:00:00 ngày 25/12/2017 Chơi ngay