PikaH5

Tính Năng Pokemon

Game: - Đăng ngày: 20/03/2020

 

 

Tính Năng Pokemon

 

 

Tính Năng Thả Pokemon

 

Chọn các Pokemon không dùng đến tiến hành Thả để nhận EXP , Pha Lê …

 

Tính Năng Pokemon Theo Sau

 

Vượt Ải để mở các ô Theo Sau , càng nhiều Pokemon theo sau điểm thân mật càng nhiều

 

 

Tính Năng Trang Bị Pokemon

 

 

Giúp Pokemon tăng rất nhiều thuộc tính

Có thể nhận thông qua Vượt Ải , mua tại Shop

Có thể Cường Hóa để tăng thêm thuộc tính

 

 

Tính Năng Pokemon Hỗ Trợ

 

Có thể thêm Pokemon Hỗ Trợ các Pokemon chính để tăng thêm thuộc tính

 

Tính Năng Kỹ Năng Pokemon

 

Các loài Pokemon khác nhau sẽ có Kỹ Năng khác nhau

 

Tính Năng Loài Pokemon

 

Thông số của Pokemon gồm Sức Mạnh , Hệ , Kỹ Năng , Kỹ Năng Đặc Biệt và cách Thu Phục

 

Tính Năng Individual Pokemon

 

Tính Năng tẩy thuộc tính Pokemon giúp chúng mạnh hơn

 

Tính Năng Tính Cách Pokemon

 

Mỗi Pokemon đều có tính cách khác nhau , có thể thay đổi tính cách Pokemon thông qua tẩy luyện