PikaH5

Tính Năng Đấu Trường

Game: - Đăng ngày: 20/03/2020

 Đấu Trường Xếp Hạng

 

  • Mỗi ngày có thể tham gia 10 lần , sau khi hết số lần , có thể dùng Kim Cương để mua thêm số lần

  • Sau 24:00 tùy theo xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng điểm đổi vật phẩm hiếm , Pha Lê , Vàng …

 

 

Vua Đấu Trường

 

  • Mỗi ngày có thể tham gia 10 lần , sau khi hết số lần , có thể dùng Kim Cương để mua thêm số lần

  • Sau 24:00 tùy theo xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng điểm đổi vật phẩm hiếm , Pha Lê , Vàng …


 

 

​​​​​​​ Pokemon Master

 

  • Mỗi ngày có thể tham gia 10 lần , sau khi hết số lần , có thể dùng Kim Cương để mua thêm số lần

  • Sau 24:00 tùy theo xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng điểm đổi vật phẩm hiếm , Pha Lê , Vàng …