PikaH5

Tích Lũy Nạp Thẻ Huyết Chiến Thần Ma

Game: - Đăng ngày: 18/02/2021

 Tích Lũy Nạp Thẻ Huyết Chiến Thần Ma

 Thời Gian : 00:01 Ngày 03/03/2021 - 23:55 Ngày 16/03/2021

 Trong thời gian diễn ra Sự Kiện các Tiên Hữu Chuyển Cxu Vào Game Đạt Mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 Sau khi Chuyển Cxu đạt mốc quà sẻ chuyển vào Rương Webside , các Tiên Hữu có thể vào Rương Webside để chuyển quà vào game ( Quà sẽ có sau 15p từ khi chuyển quà vào game)

Giới Thiệu Các Gói Quà Thần Binh