PikaH5

 

Tích Lũy Nạp Nhận Quà VIP

Sự Kiện I

Thời Gian: 26/01/2021 - 01/02/2021

Nội Dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, Hiệp Khách chỉ cần chuyển tiền vào game đạt mốc sẽ nhận được những phần quà giá trị

Phần Thưởng: 

Sự Kiện II

Thời Gian: 15 ngày từ khi mở server

Nội Dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, Hiệp Khách chỉ cần chuyển tiền vào game đạt mốc sẽ nhận được những phần quà giá trị

Phần Thưởng: 

 

Chúc Thiếu Hiệp Hành Tẩu Giang Hồ Vui Vẻ  !