GATE #ADS 1

Liên Thông Máy Chủ Kỳ Tích Tiên Tôn

Thời gian dự kiến bảo trì từ 11h00 - 23h00 ngày 17/10/2019

Có thể kéo dài so với thơi gian dự kiến

Nội Dung:

Liên Thông Máy Chủ S1 đến S27


Trong quá trình bảo trì các bạn vui lòng không đăng nhập vào game, không chuyển bất kỳ vật phẩm hay Cxu vào game để tránh phát sinh lỗi

Sau khi Liên Thông máy chủ hoàn tất sẽ có quà bảo trì

Lưu ý:

✴️ Vui lòng xóa cache sau khi bảo trì hoàn tất
✴️ Hướng dẫn xóa cache trên PC: https://bitly.com.vn/68yp9
✴️ Hướng dẫn xóa cache trên Điện thoại: https://bitly.com.vn/fYREJ
✴️ Những trường hợp sai phạm trong quá trình bảo trì sẽ không được giải quyết và xử phạt tùy theo mức độ