PikaH5

Sự Kiện Tiệc 07 Ngày

Game: - Đăng ngày: 21/03/2020

 Sự Kiện Tiệc 7 Ngày

 07 Ngày Đăng Nhập

 

Thời Gian : 07 ngày khai mở server mới

 

Nội Dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện các Huấn Luyện Viên đăng nhập mỗi ngày có thể nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn

  

 Tăng Cấp Nhận Thưởng

 

Thời Gian : 07 ngày khai mở server mới

 

Nội Dung: Khi các Huấn Luyện Viên tăng cấp đến cấp độ quy định sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn

 

 

 Cuộc Đua Server Mới

 

Thời Gian : 07 ngày khai mở server mới

 

Nội Dung Trong thời gian diễn ra sự kiện , các Nhà Huấn Luyện có thể tham gia các hoạt động để có thể nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn