PikaH5

Sự Kiện Quà Tiêu Phí Ngày Siêu Giá Trị

Game: - Đăng ngày: 21/03/2020

 Quà Tiêu Phí Ngày Siêu Giá Trị

 Thời Gian: 07 ra mắt server mới

 

Nội Dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện , các Nhà Huấn Luyện có thể dùng Kim Cương để mua các hộp quà Siêu Giá Trị ngẫu nhiên