PikaH5

 Quà Đăng Nhập

 Trong thời gian diễn ra sự kiện , chỉ cần đăng nhập vào game là có thể nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn

 

 

 Quà Nạp Lần Đầu

 Trong thời gian diễn ra sự kiện , chỉ cần nạp bất kỳ vào  game là có thể nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn

 

 

 

 Quà Nạp Tích Lũy

 Trong thời gian diễn ra sự kiện , chỉ cần nạp đạt mốc vào  game là có thể nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn

 

 

 

 Quà Nạp Mỗi Ngày

 Trong thời gian diễn ra sự kiện , chỉ cần nạp đạt mốc vào  game là có thể nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn