PikaH5

Sự Kiện Đua Top Server Mới

Game: - Đăng ngày: 21/03/2020

 

 

Thời Gian : 07 Ngày Khai Mở Máy Chủ Mới

 

Nội Dung   : Trong thời gian diễn ra Sự Kiện các Nhà Huấn Luyện đạt lực chiến trong BXH sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn

 

 

 Đua Top Lực Chiến

 

Thưởng Hạng 1

 

 

Thưởng Hạng 2

 

 

Thưởng Hạng 3

 

 

Thưởng Hạng 4 -10

 

 

 

 

 Đua Top Xếp Hạng

 

Thưởng Hạng 1

 

 

Thưởng Hạng 2

 

 

 

Thưởng Hạng 3

 

 

Thưởng Hạng 4 -10

 

 

 Vua Đấu Đơn

 

Thưởng Hạng 1

 

 

Thưởng Hạng 2

 

 

Thưởng Hạng 3

 

​​​​​​​

Thưởng Hạng 4 - 10

​​​​​​​

 

 Top Pokemon Master

 

Thưởng Hạng 1

 

​​​​​​​