PikaH5

Siêu Gói Quà

Game: - Đăng ngày: 21/03/2020

 Siêu Gói Quà 

 

 Thời Gian : 07 Ngày Khai Mở Server Mới

 

 Nội Dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện , các Nhà Huấn Luyện Nạp 500 Kim Cương có thể nhận được gói quà