PikaH5

Quà Nạp Tân Thủ Ngọa Long

Game: Ngọa Long - Đăng ngày: 01/01/2019

Thời gian: Tích lũy trong vòng 14 ngày khi mở máy chủ mới.

Từ ngày 16.01.2021 đến 23h59  30.01.2021

Áp dụng: S44-S64, S65-S88

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện các thành chủ chuyển 200.000 cxu (VNĐ) vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn sau đây:

Lưu ý: Mỗi khi khai mở máy chủ mới sẽ nhận quà duy nhất 1 lần khi chuyển đủ cxu vào game, quà sẽ chuyển vào Rương Website, hãy chuyển vào game và nhận tại Thư Ingame nhé. Không áp dụng cho thẻ cxu và các khuyến mại nạp.